Home

Welkom bij Talent3XL

Wij zijn er voor kinderen met een groot cognitief talent. Wij helpen deze kinderen, hun ouders en leerkrachten om het beste uit zichzelf te halen!

LOOD lijst, START lijst en GROEIBOOM

Op deze pagina vindt u ook de meest actuele leerlijn overstijgende doelenlijst. We zijn er trots op dat deze door ons ontwikkelde lijst door veel talentencoaches in het reguliere basisonderwijs, plusklassen en Leonardoklassen gebruikt wordt. Ook scholen die thematisch werken hebben er veel plezier van. Zie ook de lijst van gebruikers. Er zijn nu 4 versies beschikbaar: één voor groep 1-3, één voor groep 4-8 en één speciaal voor plusklassen. Ook is er een versie voor gr 1-4 op kaartjes. Speciaal voor jongere kinderen ontwikkelden wij ook de Groeiboom en de startlijst voor kleuters. Download hie
r de meest actuele lijsten. Of hier voor de digitale uitvoering. Wij bieden hem nog steeds gratis aan.

Wij kiezen voor het concept dat Dr Willy Peters indertijd introduceerde: drie invalshoeken: wij willen hen leren te leven, leren te leren en leren te denken op hun eigen niveau*. Vandaar: 3XL: Drie keer leren! Zie ook: Talentstimuleren.nl van het SLO en het Handboek Hoogbegaafdheid, Gerven, E. van (red.) 2009 blz. 89.
Leren leven
Iedereen moet leren leven, maar een hoogbegaafd kind komt hierbij vaak specifieke hobbels tegen: Omgaan met het feit dat je sneller denkt dan de meeste kinderen om je heen, dat je dieper denkt, dat je andere eisen stelt aan vriendschap, om enkele voorbeelden te noemen. Het gaat hier om competenties van het “hart”, sociaal emotionele competenties anders gezegd.
Leren leren
Hoogbegaafde kinderen zijn gewend dat zij vaardigheden als het ware van zelf leren. Door moeilijke opdrachten aan te bieden leren wij hen bewust een bepaalde aanpak te kiezen. Ook maken wij hen bewust van het feit dat iets snappen vaak niet voldoende is, je moet ook oefenen! De oefenbereidheid is namelijk vaak niet groot. Ouders kunnen dat merken als hun kind een muziekinstrument wil leren. Het gaat hier om competenties van de “handen”, praktische competenties anders gezegd.
Leren denken
Dit lijkt onlogisch, want hoogbegaafde kinderen kunnen juist heel goed denken! Maar dat betekent niet dat zij ook steeds eerst nadenken voor zij aan opdracht beginnen. En helaas krijgen zij op school vaak ook niet de kans om hogere denkvaardigheden als analytisch, kritisch en creatief denken te gebruiken, waardoor dit talent ongebruikt blijft. Reflecteren tenslotte hoort hier ook bij: zonder dat gaat leren van vaardigheden veel minder effectief. Het gaat hier om competenties van het “hoofd”, cognitieve competenties anders gezegd.
*) Naast Dr. Willy Peters, tot 2007 CBO, danken wij Drs. Judith te Boekhorst, SLO, Dr. Ferre Laevers, EGO en Dr. Kees van Overveld, SEL, voor hun inspiratie om het concept verder vorm te kunnen geven..

Comments are closed.